De Toekomst van L&D

Learning & Development (L&D) verovert een steeds prominentere positie binnen grote organisaties. Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat een voorsprong opbouwen en bewaken direct gekoppeld is aan het strategisch versterken, onderhouden èn behouden van kennis. Om de toekomst van L&D te voorspellen, is het cruciaal om terug te kijken naar waar we vandaan komen en waar we nu staan. In dit artikel duiken we de verschillende evolutionaire golven van L&D in, belichten we de huidige trends en werpen we vanuit praktijkgerichte en wetenschappelijke perspectieven, een vooruitziende blik op de toekomst van leren en ontwikkelen binnen organisaties.

 

De Volgende Golf voor L&D – zo luidt de titel van Harmke Geverinck’s masterthesis. Een kwalitatief onderzoek naar de positie van leren en ontwikkelen en de rol van strategische L&D-professionals in grote Nederlandse organisaties. Voor het onderzoek verdiepte Harmke zich in de geschiedenis, de evolutie en professionalisering van het vakgebied. Ze interviewde diverse L&D-professionals, en benaderde ook Saskia Torn Broers, L&D Manager bij Your Professionals. Saskia heeft meer dan 20 jaar ervaring als L&D professional en onderzoeker. We vroegen beiden om licht te werpen op dit onderwerp.

Waar komen we vandaan?

L&D is een relatief jong vakgebied, vertelt Harmke. Hoewel het idee van het trainen en ontwikkelen van werknemers al veel langer bestaat, is de systematische aanpak en professionalisering van L&D in de zakelijke omgeving pas in de afgelopen decennia geëvolueerd. In Nederland verscheen bijvoorbeeld pas in 1984 het eerste Nederlandstalige handboek ‘Opleiden in Organisaties’ van Kessel & Smit benoemt Harmke. Ter vergelijking: het eerste Nederlandstalige handboek voor geneeskunde werd maar liefst 3 eeuwen eerder gepubliceerd in 1683. 

Van leermeester naar opleidingenfabriek

L&D ging vooraf aan traditioneel leren van leermeesters aan leerlingen, deelt Saskia. Hierbij werden vaardigheden veelal mondeling één op één overgedragen wat veel ruimte bood voor een gepersonaliseerde aanpak. Door industriële revoluties en groeiende bedrijven ontstond de noodzaak voor gestructrueerde trainingsmethoden.

In de eerste fasen was L&D vooral gericht op het creëren van standaardopleidingen zonder duidelijk inzicht in de specifieke behoeften van medewerkers, beschrijft Harmke. Ook wel aangeduid als een opleidingenfabriek. Hierbij werd er binnen bedrijven voornamelijk ingezoomd op gaps in kennis en vaardigheden die overbrugd moesten worden. Dit resulteerde in een aanbodgerichte benadering met weinig maatwerk, weinig tussentijdse checks op individuele leerbehoefte, en weinig integratie in de bredere bedrijfsprocessen. Leren was vooral transactioneel, gericht op het overdragen van kennis binnen functies en afdelingen ten behoeve van een organisatie.  

De 3 evolutionaire golven van L&D

Qua evolutie kunnen we 3 golven binnen het vakgebied onderscheiden, deelt Harmke. Hierbij is het belangrijk om de golven niet te zien als een beweging met een begin en een eind maar als vraagstukken die belangrijk zijn om te blijven stellen. 

1960-1980
Eerste Golf: Definitie
In dit stadium wordt voor het eerst geprobeerd de vragen 'Wat is HRD (Human Resource Development, waar L&D onder valt)', en 'Wat is HRD vooral niet' te beantwoorden. Deze vragen zijn vandaag de dag nog steeds relevant en zullen dat ook blijven, benadrukt Harmke. Het vakgebied is namelijk niet eenduidig te definiëren omdat het altijd met de tijd meebeweegt; een hologram dat zich constant aanpast aan de voortdurende veranderingen in de samenleving.
1960-1980
1980
Tweede Golf: Individu en Organisatie
De tweede golf kent twee onderwerpen. Allereerst is dat de beweging van individueel leren naar organisatie breed. Interventies ligger hier aan ten grondslag en thema's als leiderschap en management werden toegevoegd aan de vakliteratuur. Het tweede onderwerp behandelt de verhouding tussen leren en presteren. Bij leren gaat het om leervermogen van individuen (inclusief gedragsverandering) terwijl prestatie meer gericht is op de behoefte van de organisatie.
1980
1995
Derde Golf: Globalisering en Digitalisering
Eind vorige eeuw verandert de wereld in een ongekend tempo. Globalisering en digitalisering openden de deur naar talloze innovatieve mogelijkheden, waaronder op het gebied van L&D. E-learning bijvoorbeeld, heeft de deur geopend naar nieuwe en uitgebreide mogelijkheden, maar ook de opkomst van Virtual Learning en Kunstmatige Intelligentie (AI) vallen onder deze golf. 
1995

Waar staan we nu?

Met de oprichting van officiële brancheverenigingen, wetenschappelijke onderbouwing en de toenemende erkenning van het belang en de impact, is L&D in 2022 uitgeroepen tot een volwaardig vakgebied. Vandaag de dag verovert L&D snel strategisch terrein binnen organisaties. Waar het voorheen regelmatig het ondergeschoven kindje was binnen de HR-afdeling, krijgt L&D nu steeds vaker een volwaardige plek aan de directietafel. Saskia beschouwt een gedegen talent management strategie onmisbaar. Hebben bedrijven inzichtelijk welk talent ze nodig hebben? Niet alleen voor nu maar ook in de toekomst? Hierbij is het aanhaken van L&D op strategisch niveau noodzakelijk zodat zij een adviserende rol kunnen vervullen. 

In het licht van deze verschuivingen benadrukt Harmke: “De afgelopen jaren hebben we ingrijpende veranderingen gezien op de arbeidsmarkt. We zijn overgegaan naar hybride werken, veel banen zijn getransformeerd of zelfs verdwenen, en er zijn simpelweg niet genoeg mensen om alle beschikbare posities te vervullen. Om deze schaarste op te vangen moeten we efficiënter en creatiever zijn – en dat vereist de juiste kennis en vaardigheden.” 

Van wens naar eis

Waar het voor de oudere generaties heel gebruikelijk was om tientallen jaren bij dezelfde werkgever te blijven, zijn jonge medewerkers tegenwoordig gemiddeld 2,5 jaar werkzaam voor hetzelfde bedrijf. Zij stellen hogere eisen qua arbeidsvoorwaarden en beschouwen ontwikkelingsmogelijkheden als een van de belangrijkste pijlers. L&D biedt dus niet alleen waardevolle kansen om medewerkers aan te trekken maar ook om hen aan je organisatie te binden.

Ook Saskia ziet deze tendens terug in de behoefte van de markt. “Jonge professionals hebben naast vakbekwaamheid een toenemende interesse in onderwerpen als purpose, persoonlijk leiderschap en communicatie. Persoonlijke ontwikkeling wordt daarmee steeds belangrijker, en het is cruciaal voor organisaties om hierin te faciliteren. Bij Your Professionals geloven we daarom in het belang van persoonlijke Development Coaches en op maat gemaakte leertrajecten.”

Bewust inrichten

Volgens Saskia zit de kracht van de ontwikkeling en dynamiek in teams en individuen, in de manier waarop de hiërarchie in een bedrijf is ingericht. Het centraliseren van L&D binnen organisaties kan helpen bij het creëren van efficiëntie en consistentie in leer- en ontwikkelingsprogramma’s. Toch geloven zowel Harmke als Saskia niet dat dit voor iedere organisatie nodig is. 

“Het grappige is dat veel mensen denken dat centralisatie de sleutel is.” deelt Harmke. “Ook ik startte met die insteek mijn onderzoek. Echter, op het moment dat het belangrijkste goed binnen een organisatie niet per se kennisgericht is, is centraliseren vaak minder relevant. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de scheepvaart draait het vaker om capaciteit qua snelheid en volume. Het gaat vooral om een gedegen stappenplan volgen en analytisch nadenken is in mindere mate nodig. In dit soort gevallen werkt het soms zelf efficiënter als managers in direct contact staan met de medewerker.” Een huidige trend die beide beamen is dat organisaties wel bewuster de keuze maken tussen L&D wel of niet centraliseren. 

Gamification, AR en VR

De tijd van stoffige handboeken en statische leerervaringen liggen (gelukkig) achter ons. Het belang van het leuk maken van leren wordt vandaag niet alleen toegepast maar ook onderstreept door indrukwekkende cijfers. Uit recent onderzoek blijkt dat organisaties die gamification in hun leerprogramma’s implementeren, een toename van maar liefst 70% zien in de betrokkenheid van werknemers en een verbetering van 61% in de retentie van leermateriaal. 

Saskia haalt naast Augmented Reality, Virtual Reality (VR) aan als een mooie methode om leren aantrekkelijker te maken. Deze innovatieve benadering, ooit gereserveerd voor veiligheidskritieke sectoren zoals defensie en luchtvaart, vind gestaag zijn weg naar reguliere bedrijfstakken. Zo zette Saskia als onderdeel van een design team op het gebied van VR een theoretisch kader op met verschillende casuïstiek voor leren en werken in het mbo. Hoewel de technologie vaak een hoge investering bedraagt qua tijd en monetaire inzet, biedt het veel kansen om leren interessanter en interactiever te maken. De key hierin is om samenwerkingen op te zoeken met andere stakeholders om dit soort trajecten mogelijk te maken, benoemt Saskia.  

Waar bewegen we naartoe?

Van generalisatie naar specialisatie

Naarmate een vakgebied zich ontwikkelt en uitbreidt, groeit vaak de behoefte aan diepgaande kennis en expertise in specifieke deelgebieden. Harmke voorziet dat als onderdeel van de groeiende professionalisering en toename van opleidingen voor L&D-professionals, het vakgebied zich steeds dieper zal specialiseren. Allereerst zie je meer bedrijven die zich concentreren op één aspect van L&D, een apart bureau voor HR-analytics, een apart bureau voor soft skills en een apart bureau voor hard skill trainingen. Daarnaast zal ook de L&D professional steeds meer specifieke rollen gaan vervullen, vergelijkbaar met verder gevestigde vakgebieden als marketing en geneeskunde. Niemand kan alles, aldus Harmke.

Volwassenheid in effecten meten

Ook voorspelt Harmke een significante boost in L&D Analytics – innovatieve tools en practices om het effect van L&D activiteiten te meten. “Tegenwoordig wordt het effect van L&D ook wel eens uitgedrukt in verloop van personeel aan de hand van bijvoorbeeld een exitpol – maar een gebrek aan harder en breder bewijs blijft een uitdaging. Ook al denk ik niet dat je ooit het effect volledig kan uitdrukken in cijfers zal met betere technieken het vertrouwen in L&D blijven groeien.” 

AI

In het licht van recente veelbesproken lanceringen van AI-modellen zoals ChatGPT en Bard, rijst de vraag binnen het L&D-domein: welke transformerende mogelijkheden biedt deze opkomende technologie? Saskia anticipeert op een veelbelovende toekomst waarin kunstmatige intelligentie een impactvolle rol speelt. In tegenstelling tot de hoge tijds- en financiële investeringen die vaak gepaard gaan met VR- en AR-implementaties, maakt de toegankelijkheid van AI het een veelzijdige oplossing voor de evoluerende behoeften van L&D. Van gepersonaliseerde leertrajecten en adaptieve leeromgevingen tot geavanceerde data-analyse voor het meten van de effectiviteit van trainingen, AI belooft L&D-professionals te voorzien van krachtige tools om de leerervaring te optimaliseren en de ontwikkeling van werknemers te bevorderen.

Duurzaam L&D

Tot slot ziet Harmke ‘duurzaam L&D’ als een belangrijk onderwerp voor de toekomst. In haar thesis benoemt ze dit zelfs als mogelijk volgende golf in de evolutie van Learning & Development. Duurzaam L&D heeft betrekking op een holistische benadering van leren en ontwikkelen die niet alleen gericht is op de groei van medewerkers en organisaties, maar ook op het behoud van de planeet en sociale verantwoordelijkheid. Een relevante insteek die aansluit bij de groeiende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in veel organisaties.

Saskia beaamt deze toekomstvisie met het belang voor organisaties om waardegericht te organiseren. Een werking die snijdt aan twee kanten. Enerzijds is het aantrekken van Talent voor bedrijven van essentiële waarde, anderzijds is het voor het talent essentieel om waarde te kunnen bieden en van betekenis te kunnen zijn in zowel de organisatie als de maatschappij.

Conclusie.

L&D ondergaat in de afgelopen decennia een opmerkelijke transformatie. Wat ooit begon als een voornamelijk reactieve, gestandaardiseerde aanpak, gebaseerd op de dagelijkse operationele behoeften, ontwikkelt zich tot een proactieve, innovatieve, strategische pijler. Deze transformatie brengt niet alleen een wezenlijke verandering teweeg in de manier waarop individuen leren en zich ontwikkelen, maar heeft ook alle potentie om een verrijkende impact te maken op organisaties, de bredere maatschappij, en zelfs milieu.

Deel dit bericht

Kom met ons in contact.

Wil je weten hoe we met onze Learning & Development Solutions groei kunnen faciliteren voor jouw organisatie? Laat dan je gegevens achter. Onze Manager Learning & Development neemt binnen 24 uur contact met je op.