Disclaimer

Door onze website te bezoeken of de op/via Your Professionals websites aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze website aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Your Professionals aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website en de daarop verstrekte informatie.

Your Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Your Professionals zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar een website van Your Professionals.

Your Professionals stelt alles in het werk om onze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Your Professionals niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat Your Professionals geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze website.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze website is het Nederlands recht van toepassing. Aan onze website gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Your Professionals behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar websites en van deze disclaimer te wijzigen.